Nákupní košík je prázdný.

0 položek
Celkem:
0,00 Kč
Vstoupit
0 položek (0,00 Kč)
 
 
0,00 Kč (0 položek) vstoupit do košíku

Advantix pro psy spot.on.od 10-25kg a.u.v.4x2.5ml

Úvod Psi Pro zdraví Antiparazitika Advantix pro psy spot.on.od 10-25kg a.u.v.4x2.5ml

Advantix pro psy spot.on.od 10-25kg a.u.v.4x2.5ml

Pouze Advantix odpuzuje a zabíjí klíšťata, komáry, bodavé mouchy a všenky dříve, než se přisají, a blechám zabrání kousat do několika minut.

Výrobce: Bayer
Kód: PZ_2016
 
Dostupnost: skladem
808,- Kč
Do košíku

Popis Advantix pro psy spot.on.od 10-25kg a.u.v.4x2.5ml

výrobce 


Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR. 

držitel registračního rozhodnutí 


KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel, SRN. 

složení - (zpravidla) účinné látky 


Imidaclopridum 100 mg/ml, Permethrinum 500 mg/ml. 

složení - pomocné látky 


Butylhydroxytoluen (E321): 1,0 mg/ml. 

farmakoterapeutická skupina 


Antiparazitikum. 

charakteristika 


Přípravek je ektoparazitikum pro lokální aplikaci s obsahem imidaclopridu a permethrinu. Tato kombinace působí insekticidně, akaricidně a jako repelent. 

Imidacloprid je účinný proti dospělým blechám a proti larválním stadiím blech. Navíc k adulticidnímu efektu imidaclopridu byl demonstrován i jeho larvicidní efekt v okolí ošetřovaných zvířat. Larvální stadia blech v blízkém okolí psů jsou likvidována po kontaktu s ošetřenými zvířaty. 

Přípravek má repelentní (zabraňující sání)) účinek proti klíšťatům, flebotomům a komárům. To zabraňuje odpuzovaným parazitům sát krev a snižuje tak riziko přenosu nemocí psů přenášených vektory CVBD (nemoci jako jsou borrelióza, rickettsióza, ehrlichióza, leishmanióza). 

Může však dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými flebotomy nebo komáry. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek. 

Rozpouštědlo v přípravku může znečistit materiály jako jsou kůže, tkaniny, plasty a povrchové materiály. Před kontaktem s těmito materiály nechte místo aplikace zaschnout. 

indikace nebo použití (parafarm.) 


Cílový druh zvířat: Psi. 

Léčba a prevence infestace blechami (C. canis, C. felis) a léčba napadení všenkami (Trichodectes canis) u psů. 

Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci. 

Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů. 

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD). 

Přípravek má persistentní, akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus po dobu 4 týdnů a Dermacentor reticularis po dobu 3 týdnů). 

Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve. 

Jednorázová aplikace má repelentní (zabraňující sání) účinnost proti flebotomům (Phlebotomus papatasi po dobu 2 týdnů a Phlebotomus perniciosus po dobu 3 týdnů), proti komárům (Aedes aegypti po dobu 2 týdnů a Culex pipiens po dobu 4 týdnů) a proti bodalce stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů. 

Flebotomové: Phlebotomus papatasi 2 týdny, Phlebotomus perniciosus 3 týdny. 

Komáři: Aedes aegypti 2 týdny, Culex pipiens 4 týdny. 

Bodalky stájové: Stomoxys calcitrans 4 týdny. 

kontraindikace 


Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 7 týdnů věku nebo u psů do váhy 1,5 kg ž.hm. Používejte příslušný přípravek Advantix dle váhy psa a podle dávkovacího schématu. 

Nepoužívat v případě známé hypersensitivity na účinné látky nebo na některou z pomocných látek. 

Nepoužívat u koček. 

specielní upozornění 


Zvláštní opatření pro použití u zvířat 

Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaných psů. 

Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v části Způsob podání. Zejména musí být zabráněno orálnímu příjmu přípravku olizováním místa aplikace ošetřovaným zvířatům nebo zvířatům, které jsou s nimi v kontaktu. 

Nepoužívejte u koček. 

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu unikátní fyziologie tohoto druhu zvířat, který není schopný metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření samostatně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně veterinárního lékaře v takovém případě. 

Konzultujte s vaším veterinárním lékařem před použitím přípravku jeho aplikaci u psů nemocných a při oslabení celkové kondice zvířete. Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, ošetřeným psům nesmí být za žádných okolností dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod alespoň 48 hodin po aplikaci. 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům 

Zamezte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy. 

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce. 

V případě náhodného potřísnění kůže přípravkem umyjte zasažené místo mýdlem a vodou. 

Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na tento přípravek. 

Hlavními klinickými příznaky, které mohou být ve velmi vzácných případech pozorovány, jsou přechodná smyslová podráždění kůže jako je pocit brnění, pálení a znecitlivění. 

V případě náhodného zasažení oka jej ihned vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo pokud je přípravek náhodně pozřen, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři. 

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště pak s dětmi. 

nežádoucí účinky 


Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (včetně zvýšené svědivosti, alopecie a erytému v místě aplikace) nebo letargii, která sama vymizí. 

Ve velmi vzácných případech mohou být u psů pozorovány změny chování (neklid, třes, kňučení a válení), gastro-intestinální příznaky (zvracení, průjem, nadměrné slinění, snížená chuť k jídlu) a neurologické příznaky jako vratký pohyb a záškuby u psů citlivých na permethrin. Tyto příznaky jsou většinou dočasné a samy vymizí. 

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická. 

Není známo specifické antidotum. 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. 

těhotenství a laktace 


Přípravek může být použit během gravidity i laktace. 

dávkování 


Doporučená minimální dávka je: 

10 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) permethrinu. 

Dávkovací schéma pro Advantix pro psy spot-on sol.: 

Psi (kg ž.h.) Název přípravku Balení (ml) Imidacloprid Permethrin 

(mg/kg ž.h.) (mg/kg ž.h.) 

<= 4 kg Advantix pro psy 0,4 ml minimum 10 minimum 50 

do 4 kg spot-on sol. 

>4 do 10 kg Advantix pro psy 1,0 ml 10-25 50-125 

od 4 kg do 10 kg 

spot-on sol. 

>10 do 25 kg Advantix pro psy 2,5 ml 10-25 50-125 

od 10 kg do 25 kg 

spot-on sol. 

>25 do 40 kg Advantix pro psy 4,0 ml 10-16 50-80 

nad 25 kg spot-on sol. 

Pro psy > 40 kg je možno použít kombinaci pipet. 

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete. 

Přípravek zůstává účinný při koupání zvířete. Ačkoliv dlouhého, intenzivního kontaktu s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být redukována doba účinku. V těchto případech neaplikujte přípravek více jak jednou týdně. V případě, že pes potřebuje šamponování, bylo by lépe toto provést před aplikací přípravku nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění optimální účinnosti přípravku. 

V případě napadení všenkami se po 30 dnech doporučuje kontrola u veterinárního lékaře, protože u některých zvířat může být potřebná druhá aplikace. 

způsob použití 


Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a vytáhněte uzávěr. Opačný konec uzávěru nasaďte na pipetu a otočením porušte těsnění pipety. Uzávěr sundejte. 

Pro psy vážící méně než 10 kg: 

U stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a několikerým pevným stisknutím pipety aplikujte celý její obsah přímo na kůži. 

Pro psy vážící více než 10 kg: 

Aplikujte na klidně stojícím psovi. Celý obsah pipety by měl být aplikován rovnoměrně ve čtyřech kápnutích na hřbetu psa od ramen po kořen ocasu. Při každém kápnutí rozhrňte srst, až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a stisknutím pipety aplikujte příslušnou část obsahu přímo na její povrch. 

Pouze pro podání na kůži. 

Aplikujte pouze na nepoškozenou kůži. 

Neaplikujte přílišné velké množství roztoku na jedno místo, roztok by mohl stékat po boku psa. 

upozornění (příbalový leták) 


Po použití vraťte uzávěr na pipetu. Každý nepoužitý přípravek nebo odpadový materiál bezpečně zlikvidujte dle platných právních předpisů ČR. Nesmí být umožněn kontakt přípravku s vodními zdroji, protože může být nebezpečný pro ryby a vodní organizmy. Přípravky obsahující permethrin jsou toxické pro medonosné včely. 

uchovávání (příbalový leták) 


Chraňte před mrazem. 

Po otevření foliového obalu skladujte na suchém místě při teplotě do 30 st. Chraňte před mrazem. 

poznámka 


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

Česká republika, BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, e-mail:cz.veterina@bayer.com, tel.: 266 101 471. 

varování (příbalový leták) 


Uchovávat miámo dosah dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pipetě, vnějším aluminiovém obalu nebo na krabičce po EXP. Pouze pro zvířata. 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

balení (příbalový leták) 


Velikost balení: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml nebo 4,0 ml v pipetě, balení obsahuje 1, 2, 3, 4, nebo 6 jednorázových pipet v blistru. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

ochranná lhůta veter. 


Není určeno pro potravinová zvířata. 

použití, exspirace 


Spotřebujte do 24 měsíců po otevření vnějšího aluminiového obalu nebo před uplynutím doby použitelnosti EXP, cokoli je kratší. 


datum zpracování 

24.2.2012 

autor článku 

ÚSKVBL, Brno.

Produkty kupované společně s tímto produktem

AkceAdvantix pro psy spot.on.nad 25kg a.u.v.4x4ml

Advantix pro psy spot.on.nad 25kg a.u.v.4x4ml

Pouze Advantix odpuzuje a zabíjí klíšťata, komáry, bodavé mouchy a všenky dříve, než se přisají, a blechám zabrání kousat do několika minut.

skladem
934,- Kč
AkceAdvantix pro psy spot.on.od 4 do 10kg a.u.v.4x1ml

Advantix pro psy spot.on.od 4 do 10kg a.u.v.4x1ml

Pouze Advantix odpuzuje a zabíjí klíšťata, komáry, bodavé mouchy a všenky dříve, než se přisají, a blechám zabrání kousat do několika minut.

skladem
683,- Kč
ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ 700g

ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ 700g

ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný obsahuje kombinaci chondroprotek­tivních látek (glukosamin sulfátu a chondroitin sulfátu), látky MSM a značkových kolagenů Collyss a Cartidyss. ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný je vhodný pro regeneraci pohybového aparátu, zejména pro preventivní podávání u hříbat a koní v pracovní a sportovní zátěži.

skladem
1 029,- Kč
Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Info Dodání zboží Kontakt

 

Copyright 2015 - 2019 © profizviratka.cz